TERMENI ȘI CONDIȚII

www.joburi-absolventi.edu.ro

 

  1. Informații generale despre platformă:

 

În cadrul proiectului INSERT - Managementul corelării sitemului de învățământ cu piața muncii, inițiat de Ministerul Educației Naționale (MEN) și implementat în parteneriat cu Centrul Național de Pregătire în Statistică (CNPS), Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSDMPS) și OSB Consulting GmbH Austria, s-a dezvoltat platforma www.joburi-absolventi.edu.ro (denumită în continuare platforma), având ca scop facilitatea accesului absolvenților universităților participante în proiect la ofertele de muncă disponibile și asigurarea unui cadru favorabil desfășurării cercetării statistice ce face obiectul proiectului INSERT (pentru mai multe detalii vizitați www.insert-student.ro), respective monitorizarea inserției pe piața muncii a absolvenților.

 

Platforma reprezintă principalul instrument care permite culegerea datelor necesare monitorizării inserției pe piața muncii, prin completarea chestionarului de către alumni, fapt ce va permite elaborarea de rapoarte cu privire la inserția absolvenților, atât la nivel de universitate, cât și la nivelul MEN.

Platforma oferă posibilitatea interconectării într-un spațiu virtual unic a absolvenților, cadrelor didactice din cadrul universităților, personalului specializat din cadrul ministerului, pe de o parte și a companiilor interesate să ofere locuri de muncă pentru tineri, pe de altă parte.

 

Platforma răspunde nevoilor angajatorilor de a intra în legătură cu tinerii care doresc să lucreze după finalizarea studiilor, nevoilor absolvenților de a căuta locuri de muncă conform experienței și nivelului lor de educație și, nu în ultimul rând, nevoilor personalului din cadrul ministerului de a obține o statistică cu privire la inserția pe piața muncii a absolvenților de studii universitare.

 

Platforma www.joburi-absolventi.edu.ro este găzduită și administrată de Ministerul Educației Naționale și poate fi utilizată de operatori economici în mod gratuit, în conformitate cu condițiile prevăzute în cele ce urmează.

Folosirea platformei presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul platformei, fără notificarea prealabilă a persoanelor care o utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe această platformă, Utilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea platformei.

 

  1. Autentificarea în platformă și responsabilități:

 

Autentificarea în cadrul platformei se va realiza pe bază de nume de utilizator și parola.

 

În cazul absolvenților, numele de utilizator și parola vor consta în adresa de e-mail furnizată de aceștia universităților la care au absolvit studiile și parola generată automat de sistem, pe care absolvenții au ulterior posibilitatea să o schimbe. Pentru o mai bună evidență a utilizatorilor de tip absolvent, platforma va permite doar înregistrarea acestora prin intermediul unor importuri de fișiere de către personalul responsabil din cadrul universităților. Astfel, un utilizator ce nu a urmat nici unul din programele de studii universitare sau postuniversitare ale universităților participante în proiect, nu va putea accesa platforma în vederea aplicării la locurile de muncă postate de către angajatori în cadrul sistemului.

 

Angajatorii au posibilitatea de a se înregistra în platformă completând un formular cu adresa de e-mail, parola, numele companiei și alte informații suplimentare. Sistemul realizează validarea înregistrării după ce angajatorul a acceptat termenii și condițiile impuse. Pentru veridicitatea informațiilor, sistemul solicită angajatorului completarea unui cod Captcha.

 

MEN nu garantează acuratețea informațiilor încărcate ulterior activării conturilor utilizatorilor, atât în ceea ce privește utilizatorii absolvenți, cât și în ceea ce privește utilizatorii angajatori.

 

Toți utilizatorii își asumă responsabilitatea în privința informațiilor prezentate și sunt unici responsabili de propriile acțiuni și de consecințele pe care acestea le pot avea în urma publicării materialelor pe care le încărcă în contul pus la dispoziție de platformă.

 

Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru conținutul încărcat pe platformă după activarea conturilor. În acest sens, utilizatorii se obligă:

 

 

Prin furnizarea de informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, administratorul platformei are dreptul de a suspenda sau bloca contul dumneavoastră și de a refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a platformei. De asemenea, administratorul platformei nu are obligația de a verifica în avans materialul publicat de către utilizatori. De aceea, MEN, în calitate de administrator al platformei, nu răspunde în niciun mod cu privire la informațiile și datele postate, difuzate sau transmise de către utilizatorii platformei. Daca i se solicita de către un utilizator, poate investiga și verifica afirmațiile și poate hotărâ dacă informațiile respective trebuie eliminate din platformă.

 

  1. Tipuri de utilizatori și fluxuri de lucru:

 

Utilizatorii platformei sunt:

 

 

Fluxuri de lucru – minister

 

Fluxuri de lucru – universitate

 

Fluxuri de lucru – absolvent

 

Fluxuri de lucru – angajator

 

  1. Protecția conturilor:

 

Toate categoriile de conturi sunt protejate de o parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui această parolă. Sunteți unici răspunzători de păstrarea confidențialității asupra informațiilor și parolei contului dumneavoastră și de utilizarea înregistrării dumnevoastră, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră.

  1. Confidențialitatea datelor:

 

Unele informaţii solicitate prin intermediul platformei fac obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe această platformă, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

MEN nu va dezvălui datele cu caracter personal solicitate prin intermediul platformei.

  1. Declinarea de răspundere și lipsa garanției:

 

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii nu sunt adevărate sau sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe platformă. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul platformei pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere. Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei M.E.N. de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile M.E.N. impuse de lege.

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

  1. Legea aplicabilă și jurisdicție:

 

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea romană în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești.

  1. Detalii generale:

 

Administratorul platformei declară următoarele:

Administratorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului platformei. De asemenea, administratorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut. În acest sens, administratorul poate bloca parola, utilizarea serviciilor sau să scoată și să șteargă orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv sau fără motiv.